Medicinska hjälpmedel för en höjd livskvalitet

Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer Meditec Medicinska hjälpmedel för en höjd livskvalitet
hem / ..

Ett fotografi på avgjutna näsor i gips. © Foto: Ewa Malmsten
Remmer Meditech är ett medicintekniskt företag inom sektorn anaplastologi, som tillverkar näsmasker och ögonproteser utifrån individens unika behov. Remmermasken® används av personer som behöver andningsstöd i olika situationer. Det rör sig främst om patienter med olika typer av neromuskulära sjukdomar som t.ex. postpoliosyndrom1 och muskeldystrofier2. Även snarkare med andningsuppehåll under sömnen använder den individuella Remmermasken®. På senare tid har en ny grupp patienter fått nytta av masken. Barn som genomgår en CPAP-behandling3 och prematura barn4, samt patienter med cystisk fibros.

1. Sena effekter efter polio.
2. Ärftliga sjukdomar(debuterar vid olika levnadsår, beroende på sjukdom).
3. Kontinuerlig övertrycksventilation. lätt luftflöde via en näsmask.
4. För tidigt födda barn.

Gå till:
Remmer masken® - den individuellt utformade näsmasken för personer som behöver andningsstöd.
Ögonproteser - produktion, utprovning och underhåll av ögonproteser i plast.