Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer MeditecTom gif
hem / mer om företaget
Lennart Remmer, anaplastolog. Startade Remmer Meditec 1975
Anaplastolog Lennart Remmer
startade Remmer Meditec 1975.

Mer om företaget

Remmer Meditec startade 1975 och idag drivs verksamheten i samarbete med ett flertal svenska sjukhus, däribland universitetssjukhusen i Huddinge, Göteborg och Örebro. Andningsdispensären vid Danderyds sjukhus, en enhet som har speciella resurser för avancerad andningsvård, är en viktig samarbetspartner. Enheten behandlar remisser för patienter som bor utanför stockholmsområdet.

Utprovningen av Remmermasken® kan ske vid de sjukhus som vi samarbetar med, eller vid Remmer Meditecs mottagning i Salem. Omloppstiden från den första utprovningen till leverans är normalt en vecka. Vid akuta situationer, kan vi leverera inom fyra timmar.

Övriga hjälpmedel utprovas vid Remmer Meditecs mottagning.

Lennart Remmer är medlem i American anaplastology association och Institute for Maxillofacial Prosthetists & Tecnologists.