Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer Meditec - medicinska hjälpmedel för en höjd livskvalitetTom gif
hem / remmermasken® / så produceras den individuella remmermasken®
Barn med näsmask.    Näsmask med rött huvudband.
Barn med näsmask.                                            Näsmask med rött huvudband.

Så produceras den individuella Remmermasken®

Produktionen av maskerna är ett högt specialiserat arbete där yrkeskunnande och erfarenhet är avgörande för slutresultatet. Framtagningen av masken sker i fyra steg, där Remmer Meditec kontrollerar varje del. Först tas ett avtryck av patientens näsa och omkringliggande områden. Detta sker på sjukhuset eller vid Remmer Meditecs mottagning i Hägersten.

Avtrycket fylls med gips, vilket resulterar i en modell av patientens näsa. På gipsmodellen appliceras en ljushärdande plast i gelform eller i mjuka plattor som är lätta att forma över näsan. Andningsrör i plast appliceras. Masken får sedan härda i en UV-kammare. Resultatet är en mask i hårdplast.

I det sista steget sker utprovning av masken och eventuella justeringar. Eftersom Remmer Meditec kontrollerar hela produktionskedjan reduceras antal felkällor. Med metoden har vi även lättare att tolka var eventuella brister har sitt ursprung. Med den informationen är det sedan lättare att göra modifieringar för att uppnå en exakt passform och funktion.

Produktion och färdigställande av masken och huvudbanden/hakband genomförs i Remmer Meditecs produktionslokaler.

  PDF-dokument - Remmermasken®, råd och anvisningar Remmermasken®, råd och anvisningar.

Pil till höger - Tillbaka till sidan Remmermasken® Tillbaka till sidan Remmermasken®.