Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer Meditec - medicinska hjälpmedel för en höjd livskvalitetTom gif
hem / ögonproteser / så provas ögonprotesen ut
Lennart Rememr målar iris på en ögonprotes. © Foto: Ewa Malmsten
Lennart Remmer målar iris på en ögonprotes.

Så provas ögonprotesen ut

Produktionen av en ögonprotes sker i flera steg. Vid det första besöket görs ett avtryck av protesbädden genom att föra in ett gummiliknande material, alginat, i utrymmet mellan ögonlocken. En iris målas. Besöket varar omkring 45 minuter. Därefter gjuts en gipsmodell. Med den som grund skapas en provprotes i vax, som har formen av ett skal.

Vid det andra besöket provas och justeras vaxmodellen tills en god kompromiss mellan passform, komfort, rörlighet, ögonlockslinje och form uppnås. Irisen monteras in. Även detta besök pågår 45 minuter. Vaxprotesen översätts nu till en plastprotes. Det sker genom att bädda in vaxprotesen i en delbar form, eliminera vaxet, och sedan fylla hålrummet med ett plastämne som får härda. Därefter slipas plastprotesen till innan den är klar för utprovning.

Vid det tredje besöket kan mindre justering ske, ögonvitan får sin ytmålning och ett klarplastlager läggs över hela protesen. Besöket tar 40 minuter.

Vid det fjärde besöket är protesen färdigställd, och nu sätts den på plats. Vid behov görs finjusteringar. Någon ytterligare kontroll behöver inte göras.

Under det följande året kommer läkningsprocessen att fortgå, i början mer markant, för att senare bli mindre märkbar. Detta innebär att ögonprotesen bör anpassas några gånger under året för att den ska ha en fortsatt god passform. I många fall görs en andra protes i slutet av det första året. En årlig kontroll bör därefter ske hos ögonprotetiker. En ny protes bör produceras efter fyra till fem år.

 

  PDF-dokument  Ögonproteser, råd och anvisningar [PDF-dokument, se nedan.]

Pil till höger - Så provas ögonprotesen ut Tillbaka till sidan Ögonproteser

 

Acrobat Reader® - Ladda ner programmet här Dokumenten ovan är sparade i PDF-format. Det krävs att du har programmet Acrobat Reader® på din dator för att visa och skriva ut Adobe PDF-filer. Du kan kostnadsfritt ladda ner Acrobat Reader® här.