Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer Meditec - medicinska hjälpmedel för en höjd livskvalitetTom gif
hem / Remmermasken®

Remmermasken® den individuellt utformade andningsmasken för personer som behöver andningsstöd
Remmermasken® - den individuellt utformade näsmasken för personer som behöver andningsstöd.

Det var patienter som först drev Lennart Remmer att utveckla en andningsmask som var individuellt utformad. De efterfrågade en mask med hög funktionsförmåga utan luftläckage. Den skulle ha ett utseende som var vänligt, inte sjukhuslikt, och masken skulle ha hög komfort.

Det är passformen som slutligen avgör hur användaren uppplever masken och hur bra den fungerar. Till skillnad från standardmasker som är mjuka, är Remmermasken® uppbyggd av en hårdplast vilket medför vissa positiva egenskaper. Det gör det enklare att undvika luftläckage, och när passformen är bra, upplevs den inte som hård. En annan fördel är att Remmermasken® är betydligt mindre än andra masker. Den inverkar därmed inte på synfältet och det går bra att arbeta framför dator och att använda glasögon. Masken ger inte heller några tryckskador. Våra användare har på sig masken när de sover, under delar av dagen och i vissa fall under hela dygnet.

Vi har helt nyligen börjat använda mjuka masker. Dessa är användbara i fall med speciella anatomiska problem samt hos barn.

En betydelsefull del av Remmermasken® är bandkonstruktionen. Näsmaskens luftslangar utgör en del av fastsättningen och fäster i huvudbandet. Huvudbanden utformas individuellt och kan se olika ut beroende på önskemål och patientens grad av handikapp. Ibland kan det vara nödvändigt att kombinera bandet med ett hakband.

Pil till höger - Så provas ögonprotesen ut Så produceras den individuella Remmermasken®

  PDF-dokument Remmermasken®, råd och anvisningar