Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer MeditecTom gif
hem / länkar

Länkar

American anaplastology association – www.anaplastology.org/
American society of ocularists – www.ocularist.org
Post-Polio Health International – www.post-polio.org
Institute for Maxillofacial Prosthetists & Tecnologists – www.impt.org
Svensk förening för sömnforskning – www.swedishsleepresearch.com
Medical link, medicinska nyheter – www.medicallink.se
International Ventilator Users Network – www.post-polio.org/ivun/
Läkemedelsinformation – www.fass.se
Sveriges Kommuner och Landsting – www.skl.se
Hjälpmedelsinstitutet – www.hi.se
tom bild