Denna webbplats design är bara möjlig att se i webbläsare som stödjer web standards, men innehållet på webbplatsen går att ta del av oberoende av vilken webbläsare som används.

Remmer MeditecTom gif
hem / historik

Historik

Remmer Meditech startade 1975 som ett tandtekniskt laboratorium med guldbryggor som specialitet. Verksamheten kom med tiden att utökas med titaninplantat och fastskruvade tandbryggor. Remmermasken® visades för första gången 1989 på en Poliokonferens i St. Louis, USA. Samma år redovisades Remmermasken och resultaten från sex referenspatienter på Svenska läkarsällskapets riksstämma.

Därmed var grunden lagd för företagets fortsatta utveckling. Sedan 1990 har vi inriktat oss på tand-, käk- och ansiktsrehabilitering med ögonproteser och näsmasker som specialitet.